Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng bất kỳ nội dung trên Chiasebanquyen.com cũng như tải và cài đặt phần mềm được giới thiệu tại Chiasebanquyen.com.

1. Mục đích website:

Chiasebanquyen.com là website được lập nhằm mục đích cung cấp, giới thiệu miễn phí phần mêm có bản quyền tới tất cả người sử dụng internet. Đó có thể là một chương trình khuyến mại từ nhà cung cấp phần mềm hay đôi khi đó là chính chương trình mà Chiasebanquyen.com kết hợp với nhà cung cấp để Giveaway miễn phí tới người dùng.

Tiêu chí của Chiasebanquyen.com chính là “cung cấp miễn phí và mãi mãi là như vậy”.

2. Bản quyền bài viết:

Quản trị trang web Chiasebanquyen.com nắm giữ bản quyền toàn bộ nội dung các bài viết trên website: Chiasebanquyen.com. Mọi nội dung mà chúng tôi viết đều là nội dung không sao chép bất cứ nơi nào, vì vậy nghiêm cấm bạn KHÔNG sao chép bất cứ nội dung nào từ Chiasebanquyen.com mà không được sự đồng ý của người quản trị trang web.

Nếu chúng tôi phát hiện bất cứ nội dung nào của bạn sao chép nội dung từ Chiasebanquyen.com mà chưa được sự đồng ý để đăng tải hoặc sử dụng vào mục đích thương mại thì chúng tôi sẽ tiến hành các biện phát để bảo vệ mình.

3. Bản quyền phần mềm:

Mọi nội dung, các phần mềm cũng như chương trình khuyến mại đều là Chiasebanquyen.com sưu tầm từ các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm. Chúng tôi không tiến hành lưu trữ bất cữ dữ liệu nào trên máy chủ của mình và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ phần mềm nào bạn tải về. Nếu có thắc mắc hay gặp rắc rối về các phần mềm, hãy liên hệ trực tiếp website cung cấp phần mềm, Chiasebanquyen.com từ chối mọi trách nhiệm đối với bản quyền phần mềm mà bạn tải xuống.

Quản trị website: Chiasebanquyen.com

Thân!